Als planten lucht zuiveren, zuurstof produceren, geluid dempen en welbevinden verhogen, zouden ze natuurlijk ook de prestaties moeten verhogen. En dat doen ze.
goede associaties bij creatieve taken

In dit TNO onderzoek werden 47 proefpersonen van ongeveer gelijke samenstelling (allemaal studenten) telkens in een kale ruimte met geen, één of meer planten gezet en moesten daar vaardigheidstesten uitvoeren.

Deze zelfde groep werd van te voren ook gevraagd of ze moe of gestrest waren voordat ze aan de tests begonnen. Als de resultaten hierop worden gecorrigeerd, wordt de verbetering nog sterker.

 goede associaties bij fysieke vermoeidheid

goede associaties bij werkstress

Dit onderzoek toont aan dat het voor de verbetering van de prestaties en het herstellend vermogen van mensen dus niet om heel veel planten gaat. Één plant is al voldoende!

Dit zelfde onderzoek is ook herhaald als veldonderzoek bij verzekeraars en levert daar ook significante verbeteringen op. De resultaten zijn wel diffuser omdat hier de mensgroepen niet zo zuiver vergelijkbaar zijn en de ruimtes niet gecontroleerd konden worden.